Tìm thấy: 50 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1983/BNV-VTLTNN 28/04/2023 Công văn số 1983/BNV-VTLTNN ngày 28/4/2023 của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử Văn thư - Lưu trữ Tải về 11
5670/BNV-TCBC 11/11/2022 Văn bản số 5670/BNV-TCBC ngày 11/11/2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế Tổ chức bộ máy Tải về 785
824/TB-VTLTNN 19/09/2022 Văn bản số 824/TB-VTLTNN ngày 19/9/2022 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Kết quả Tọa đàm khoa học “Giải mật tài liệu lưu trữ” Văn thư - Lưu trữ Tải về 124
3538/BNV-TCBC 28/07/2022 Về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế Tổ chức bộ máy Tải về 669
2564/BNV-CCVC 16/06/2022 Văn bản số 2564/BNV-CCVC ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học Tổ chức bộ máy Tải về 963
3348/BTNMT-TCCB 16/06/2022 Văn bản số 3348/BTNMT-TCCB ngày 16/6/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường V/v hướng dẫn tổ chức thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và hoàn thiện danh sách viên chức dự thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020 Tổ chức bộ máy Tải về 515
2580/BNV-ĐT 16/06/2022 Văn bản số 2580/BNV-ĐT ngày 16/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng CBCC xã giai đoạn 2021-2025 Xây dựng Chính quyền Tải về 261
370/VTLTNN-NV 10/05/2022 Công văn số 370/VTLTNN-NV về việc lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử Văn thư - Lưu trữ Tải về 1041
2319/VPCP-KSTT 14/04/2022 Văn bản số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Cải cách hành chính Tải về 371
336/BGDĐT-NGCBQLGD 27/01/2022 V/v một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tổ chức bộ máy Tải về 2591
245/VPCP-KGVX 11/01/2022 Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 987
7068/BNV- CCVC 30/12/2021 Công văn số 7068/BNV- CCVC của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1484
7068/BNV-CCVC 30/12/2021 v/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính lên CVCC năm 2021 Tổ chức bộ máy Tải về 300
9318/VPCP-KSTT 21/12/2021 Hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC Cải cách hành chính Tải về 1629
8899/VPCP-KSTT 06/12/2021 Công văn số 8899/VPCP-KSTT ngày 06/12/2021 của Văn phòng Chính phủ V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vềtình hình thực hiệnTTHC trên Cổng DVCQG Cải cách hành chính Tải về 161
5555/BNV-CCVC 05/11/2021 V/v sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tổ chức bộ máy Tải về 581
5034/BNV-CQĐP 07/10/2021 Công văn số 5034/BNV-CQĐP ngày 07/10/2021 của Bộ Nội vụ v/v thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính Xây dựng Chính quyền Tải về 403
4301/BNV-ĐT 03/09/2021 V/v hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 562
4126/BNV-TCBC 24/08/2021 Về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1501
3787/BNV-CCHC 10/08/2021 V/v triển khai các nội dung sau Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và chỉ số CCHC năm 2020 Cải cách hành chính Tải về 247
1 2 3