Tìm thấy: 17 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1471/QĐ-TTg 10/09/2021 Quyết định số 1471/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho 08 tập thể và 21 cá nhân) Thi đua - Khen thưởng Tải về 320
1473/QĐ-TTg 10/09/2021 Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho 06 cá nhân) Thi đua - Khen thưởng Tải về 246
1457/QĐ-CTN 07/08/2021 Quyết định số 1457/QĐ-CTN ngày 07/8/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 01 gia đình) Thi đua - Khen thưởng Tải về 195
1269/QĐ-TTg 20/07/2021 Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định) Thi đua - Khen thưởng Tải về 205
1208/QĐ-TTg 14/07/2021 Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Tỉnh Nam Định) Thi đua - Khen thưởng Tải về 237
1154/QĐ-TTg 12/07/2021 Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (cho Nhân dân và cán bộ huyện Vụ Bản) Thi đua - Khen thưởng Tải về 195
1147/QĐ-CTN 30/06/2021 Quyết định số 1147/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 08 gia đình) Thi đua - Khen thưởng Tải về 218
1157/QĐ-CTN 30/06/2021 Quyết định số 1157/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (cho 01 gia đình) Thi đua - Khen thưởng Tải về 285
844/QĐ-CTN 28/05/2021 Quyết định số 844/QĐ-CTN ngày 28/5/2021 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Thi đua - Khen thưởng Tải về 215
845/QĐ-CTN 28/05/2021 Quyết định số 845/QĐ-CTN ngày 28/5/2021 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Thi đua - Khen thưởng Tải về 242
649/QĐ-CTN 10/05/2021 Quyết định số 649/QĐ-CTN ngày 10/5/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập Thi đua - Khen thưởng Tải về 189
650/QĐ-CTN 10/05/2021 Quyết định số 650/QĐ-CTN ngày 10/5/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Độc lập Thi đua - Khen thưởng Tải về 215
203/QĐ-CTN 09/02/2021 Quyết định số 203/QĐ-CTN ngày 09/02/2021 của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Thi đua - Khen thưởng Tải về 205
216/QĐ-CTN 09/02/2021 Quyết định số 216/QĐ-CTN ngày 09/02/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Thi đua - Khen thưởng Tải về 229
158/QĐ-CTN 05/02/2021 Quyết định số 158/QĐ-CTN ngày 05/02/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động Thi đua - Khen thưởng Tải về 239
1437/QĐ-TTg 22/09/2020 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thi đua - Khen thưởng Tải về 424
98/2006/QĐ-TTg 05/05/2006 Về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” Thi đua - Khen thưởng Tải về 216
1