Tìm thấy: 469 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
79/KH-UBND 11/05/2023 Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn tỉnh Nam Định Thi đua - Khen thưởng Tải về 41
100-HD/BTGTU 11/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Thi đua - Khen thưởng Tải về 42
924/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 49
912/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh về việc tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023 và giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 184
876/QĐ-UBND 04/05/2023 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 65
877/QĐ-UBND 04/05/2023 Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 66
800/QĐ-UBND 25/04/2023 Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Nam Định,trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức bộ máy Tải về 46
799/QĐ-UBND 25/04/2023 Quyết định số 799/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức bộ máy Tải về 54
785/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức bộ máy Tải về 45
70/KH-UBND 17/04/2023 Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định" giai đoạn 2022 - 2025 Thi đua - Khen thưởng Tải về 67
58/KH-UBND 04/04/2023 Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 thanh niên Tải về 44
628/QĐ-UBND 30/03/2023 Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 40
639-QĐ/TU 10/03/2023 Quyết định 639-QĐ/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Nam Định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 126
640-QĐ/TU 10/03/2023 Quy định số 640-QĐ/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy Nam Định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 313
01/TB-HĐTĐKT 24/02/2023 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thi đua - Khen thưởng Tải về 66
01/KH-HĐTĐKT 24/02/2023 Kế hoạch công tác của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh năm 2023 Thi đua - Khen thưởng Tải về 79
29/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 thanh niên Tải về 107
27/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Nam Định tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 Thi đua - Khen thưởng Tải về 135
223/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 85
206/QĐ-UBND 01/02/2023 Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 154
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10