Tìm thấy: 70 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1132/UBND-VP8 30/11/2022 Công văn số 1132/UBND-VP8 ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiêu cán bộ ứng cử. Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 157
910/UBND-VP8 18/10/2022 Văn bản số 910/UBND-VP8 ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thu thập, rà soát thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy Tải về 189
402/UBND-VP7 22/07/2022 Văn bản số 402/UBND-VP7 ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về đồng bộ hệ thống thông tin quản lý điều hành và hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Cải cách hành chính Tải về 137
430/UBND-VP8 28/06/2022 Văn bản số 430/UBND-VP8 ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc hợp đồng với nhân viên y tế trường học Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 199
393/UBND-VP8 17/06/2022 Văn bản số 393/UBND-VP8 ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v cử viên chức dự thi thăng hạng CDNN viên chức hạng III lên hạng II chuyên ngành y tế năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 178
367/UBND-VP8 07/06/2022 Văn bản số 367/UBND-VP8 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 236
209/UBND-VP8 19/04/2022 Công văn số 209/UBND-VP8 ngày 19/04/2022 của UBND tỉnh v/v thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 260
35/UBND-VP8 20/01/2022 Công văn số 35/UBND - VP8 của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Trung ương trong dịp Tết Nhâm Dần Khác Tải về 170
26/UBND-VP8 17/01/2022 Văn bản số 26/UBND-VP8 ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2022 Thi đua - Khen thưởng Tải về 360
04/UBND-VP8 05/01/2022 V/v điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021 Cải cách hành chính Tải về 171
23/BNV-CCHC 04/01/2022 V/v triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2021 Cải cách hành chính Tải về 284
1060/UBND-VP8 17/12/2021 Công văn số 1060/UBND-VP8 ngày 17/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn (xóm), tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 172
1208/STTT-CNTTT 30/11/2021 V/v triển khai Dịch vụ nhắn tin (SMS) tự động thông báo tình hình giải quyết TTHC trên Cổng cung cấp DVC trực tuyến, Hệ thống một cửa điện của tỉnh Cải cách hành chính Tải về 171
148/UBND-VP2 12/11/2021 V/v triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Khác Tải về 188
455/T.Tr-VP 09/11/2021 Công văn số 455/T.Tr-VP ngày 09/11/2021 của Thanh tra tỉnh V/v triển khai thực hiện Thông tư số: 04/2021//TTCP, 05/TT-TTCP, 06/TT-TTCP, 07/TT-TTCP của Thanh tra Chính Phủ Thanh tra Tải về 208
858/UBND-VP7 08/11/2021 Công văn số 858/UBND-VP7 ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh V/v tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ Cải cách hành chính Tải về 177
949/UBND-VP8 04/11/2021 Công văn số 949/UBND-VP8 ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh V/v tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy mầm non của huyện Nghĩa Hưng, đợt 2 năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 179
215- CV/BTGTU 27/10/2021 Công văn số 215- CV/BTGTU ngày 27/10/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 Khác Tải về 170
342-CV/TU 29/09/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 Khác Tải về 185
651/UBND-VP7 28/09/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Khác Tải về 219
1 2 3 4