Tìm thấy: 53 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
01/TB-HĐTĐKT 24/02/2023 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thi đua - Khen thưởng Tải về 66
07/TB-HĐKTSH 24/12/2022 Thông báo về thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức, đợt 2 năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 154
04/TB-HĐKTSH 23/12/2022 Thông báo tài liệu ôn tập để sát hạch tiếp nhận viên chức vào làm công chức, đợt 2 năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 194
30/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo số 30/TB-HĐTDL ngày 22/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 414
28/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo Kết quả thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 242
29/TB-HĐTDL 22/06/2022 Thông báo V/v tổ chức thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 212
155/TB-UBND 15/06/2022 Danh sách người đủ, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 281
05/TB-HĐTDL 13/06/2022 Thông báo số 05/TB-HĐTDL ngày 13/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2022 tỉnh Nam Định về danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ, môn Tin học Kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 395
08/TB-HĐND 23/05/2022 Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 Khác Tải về 209
21/TB-UBND 07/02/2022 Thông báo kết luận số 21/TB-UBND ngày 07/02/2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 184
17/TB-UBND 25/01/2022 Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định Cải cách hành chính Tải về 183
01/TB-HĐTĐKT 19/01/2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Thi đua - Khen thưởng Tải về 635
70/TB-UBND 12/01/2022 Thông báo số 70/TB-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 179
21/12/2021 Thông báo số 24/TB-HĐTDL ngày 21/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2021 thông báo kết quả thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2021. Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 205
21/12/2021 Thông báo số 26/TB-HĐTDL ngày 21/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2021 thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 188
18/12/2021 Thông báo số 25/TB-HĐTDL ngày 21/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng lại công chức năm 2021 về việc tổ chức thí vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 162
272/TB-UBND 13/12/2021 Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển dụng lại công chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 285
251/TB-UBND 21/11/2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 266
234/TB-UBND 10/11/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện phápcấp báchphòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Trực Khác Tải về 177
214/TB-UBND 01/11/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định ngày 01/11/2021 tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Khác Tải về 180
1 2 3