Tìm thấy: 1 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
272/TB-UBND 13/12/2021 Thông báo danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển dụng lại công chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 206
1