Tìm thấy: 3 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
789-CV/BTCTU 24/10/2022 V/v công khai danh sách quy hoạch (Trần Thị Thuý Hiền) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 61
1622/QĐ-UBND 29/08/2022 QĐ v/v nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với ông Lại Văn Hiếu Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 16
2931/QĐ-SNV 31/12/2021 Quyết định số 2931/QĐ-SNV ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định Về việc khen thưởng thành tích trong công tác của Sở Nội vụ năm 2021 Khác Tải về 152
1