Tìm thấy: 236 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
924/QĐ-UBND 10/05/2023 Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 49
912/QĐ-UBND 09/05/2023 Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh về việc tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023 và giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 184
876/QĐ-UBND 04/05/2023 Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 65
877/QĐ-UBND 04/05/2023 Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm thời cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 66
800/QĐ-UBND 25/04/2023 Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Cai nghiện ma tuý tỉnh Nam Định,trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức bộ máy Tải về 46
799/QĐ-UBND 25/04/2023 Quyết định số 799/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức bộ máy Tải về 54
785/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức bộ máy Tải về 45
628/QĐ-UBND 30/03/2023 Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức bộ máy Tải về 40
223/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 85
206/QĐ-UBND 01/02/2023 Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 154
2501/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy Tải về 156
2416/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục khung vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 217
2402/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Y tế Tổ chức bộ máy Tải về 111
41/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 68
2300/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định 2300/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định, trực thuộc Sở Y tế Tổ chức bộ máy Tải về 91
38/2022/QĐ-UBND 07/12/2022 Quyết định 38/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 86
2267/QĐ-UBND 07/12/2022 Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Vườn Quốc gia Xuân Thủy, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 101
2201/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật, trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức bộ máy Tải về 113
2200/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Thông tin, dữ liệu và phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tổ chức bộ máy Tải về 93
2172/QĐ-UBND 21/11/2022 Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển đổi số và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10