Tìm thấy: 8 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
100-HD/BTGTU 11/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Thi đua - Khen thưởng Tải về 42
239-HD/BCS 04/11/2022 Hướng dẫn số 239-HD/BCS ngày 04/11/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2022 tỉnh Nam Định. Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 306
02-HD/TU 14/09/2021 Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 16/9/2021 của Tỉnh ủy Nam Định về hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố Xây dựng Chính quyền Tải về 486
35-HD/BTGTU 11/09/2021 Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 13/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2022 Xây dựng Chính quyền Tải về 206
55/HD-UBBC 11/05/2021 Hướng dẫn số 55/HD-UBBC ngày 11/5/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID - 19 Xây dựng Chính quyền Tải về 184
01/HĐ-T.Tr 19/07/2018 Hướng dẫn số 01/HĐ-T.Tr ngày 19/7/2018 của Thanh tra tỉnh về một số nội dung nghiệp vụ về thực hiện cuộc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan QLNN Thanh tra Tải về 188
11-HD/BTCTU 20/02/2017 Hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung trong quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ theo quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của BTV tỉnh ủy Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 326
03/GDĐT-TCCB 09/01/2005 Hướng dẫn số 03/GDĐT-TCCB ngày 09/01/2006 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập - theo thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 894
1