Tìm thấy: 43 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
495/TB-SNV 07/03/2023 Thông báo số 495/TB-SNV ngày 07/3/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 139
06/TB-SNV 03/01/2023 Thông báo số 06/TB-SNV ngày 03/01/2023 về việc tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định năm 2023 Thanh tra Tải về 866
08/TB-HĐTDL 15/06/2022 về việc tổ chức thi vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ và môn Tin học kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2022 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 269
12/TB-SNV 04/01/2022 Thông báo số 12/TB-SNV ngày 04/01/2022 về việc tiếp công dân của Sở Nội vụ năm 2022 Thanh tra Tải về 1125
07/TB-HĐTDL 14/12/2021 Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi Vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ, môn Tin học kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 197
08/TB-HĐTDL 14/12/2021 Thông báo về việc tổ chức thi Vòng 1 môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ, môn Tin học kỳ tuyển dụng lại công chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 174
2279/TB-SNV 02/11/2021 Thông báo số 2279/TB-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ tiếp tục quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 196
2279/TB-SNV 01/11/2021 Thông báo số 2279/TB-SNV ngày 01/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về tiếp tục quy hoạch và rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ giai đoạn 2021-2025 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 178
2207/TB-SNV 25/10/2021 Thông báo 2207/TB-SNV ngày 25/10/2021 của Sở Nội vụ về việc nghỉ hưu đối với công chức Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 228
2187/SNV-TB 21/10/2021 Thông báo số 2187/SNV-TB ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 244
TB/ĐKT 20/10/2021 Thông báo kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 Cải cách hành chính Tải về 459
2153/TB-SNV 15/10/2021 Về việc giao nhiệm vụ, phân công lịch làm việc đối với công chức thuộc Sở Nội vụ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Cải cách hành chính Tải về 214
08/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp huyện năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 242
10/TB-HĐKTSH 12/10/2021 Thông báo về tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm sát hạch để tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp tỉnh năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 247
05/TB-TCT 23/08/2021 Thông báo số 05/TB-TCT ngày 23/8/2021 của Tổ công tác về kiểm tra công vụ v/v thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác về kiểm tra công vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 607
03/TB-TCT 05/08/2021 Thông báo số 03/TB-TCT ngày 05/8/2021 của Tổ công tác về kiểm tra công vụ về kiểm tra công vụ 6 tháng cuối năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 401
1606/TB-SNV 02/08/2021 Thông báo số 1606/TB-SNV ngày 02/08/2021 của Sở Nội vụ v/v Giao nhiệm vụ và phân công lịch làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Cải cách hành chính Tải về 224
17/TB-SNV 06/01/2021 Thông báo số 17/TB-SNV ngày 06/01/2021 của Sở nội vụ v/v Giao nhiệm vụ và phân công lịch làm việc tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khác Tải về 198
06/TB-SNV 04/01/2021 Thông báo về việc tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định năm 2021 Thanh tra Tải về 3710
1656/TB-SNV 01/09/2020 Thông báo số 1656/TB-SNV ngày 01/9/2020 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2020 (lớp thứ 2) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 399
1 2 3