Tìm thấy: 2 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1069/SNV-TCBM 29/04/2021 Đề án số 1069/SNV-TCBM ngày 29/4/2021 của Sở Nội vụ v/v xây dựng Đề án vị trí việc làm Tổ chức bộ máy Tải về 495
2156/ĐA-SNV 27/10/2020 Đề án 2156 sắp xếp, tổ chức bộ máy Sở Nội vụ Tổ chức bộ máy Tải về 1452
1