Tìm thấy: 39 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
918/QĐ-SNV 19/05/2022 Quyết định số 918/QĐ-SNV ngày 19/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định V/v Phân công nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều hành Ban Tôn giáo (ông Lại Văn Hiếu) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 82
662/QĐ-SNV 30/03/2022 Quyết định số 662/QĐ-SNV ngày 30/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Ban hành Quy chế văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 256
81/SNV-VP 11/01/2022 Công văn số 81/SNV-VP ngày 11/01/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc giao nhiệm vụ cho công chức phụ trách Bộ phận một cửa (Từ ngày 11/01/2022) Khác Tải về 71
2723/QĐ-SNV 24/12/2021 Quyết định số 2723/QĐ-SNV ngày 24/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức quản lý hành chính, tạm giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2022 Khác Tải về 74
2399/QĐ-SNV 16/11/2021 Quyết định số 2399/QĐ-SNV ngày 16/11/2021 v/v tiếp nhận và điều động viên chức Khác Tải về 161
2269/QĐ-SNV 02/11/2021 Quyết định số 2269/QĐ-SNV ngày29/10/2021 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm công chức (bà Hoàng Thị Hào) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 214
2271/QĐ-SNV 29/10/2021 Quyết định số 2271/QĐ-SNV ngày 29/10/2021 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm công chức (ông Đặng Lê Ta) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 142
2270/QĐ-SNV 29/10/2021 Quyết định số 2270/QĐ-SNV ngày 29/10/2021 của Sở Nội vụ về việc bổ nhiệm công chức (ông Trần Trọng Khuê) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 298
1570/QĐ-SNV 28/07/2021 về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với bà : Nguyễn Thị Thơm Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 216
1190/QĐ-SNV 03/06/2021 Quyết định 1190/QĐ-SNV ngày 02/6/2021 của Sở Nội vụ về việc điều động công chức (Điều động bà Vũ Quỳnh Chi, chuyên viên Phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 344
943/QĐ-SNV 08/04/2021 Quyết định Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức lãnh đạo, quản lý năm 2020 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 745
804/QĐ-SNV 22/03/2021 Quyết định v/v giao Quyền Chánh Thanh tra Sở Nội vụ (Bùi Thị Hoa) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 269
757/KH-SNV 17/03/2021 KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 2432
569/KH-SNV 23/02/2021 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 1252
2722/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động công chức ( Vũ Quỳnh Chi) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 741
2723/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động công chức ( Lê Thị Thu Hà) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 955
2721/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động công chức (Vũ Thị Yến) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 2005
2725/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động viên chức ( Mai Đức Trung) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 256
2724/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động viên chức (Lâm Thị Bích Hường) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 223
2728/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động viên chức ( Đào Hương Giang) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 232
1 2