Tìm thấy: 16 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1570/QĐ-SNV 28/07/2021 về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với bà : Nguyễn Thị Thơm Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 85
943/QĐ-SNV 08/04/2021 Quyết định Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức lãnh đạo, quản lý năm 2020 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 240
804/QĐ-SNV 22/03/2021 Quyết định v/v giao Quyền Chánh Thanh tra Sở Nội vụ (Bùi Thị Hoa) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 142
757/KH-SNV 17/03/2021 KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 523
569/KH-SNV 23/02/2021 KẾ HOẠCH Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 263
2721/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động công chức (Vũ Thị Yến) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 303
2730/QĐ-SNV 31/12/2020 Quyết định điều động viên chức (Trần Thị Kim Dung) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 253
2605/QĐ-SNv 17/12/2020 Quyết định đánh giá xếp loại công chức năm 2020 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 254
555/QĐ-SNV 14/04/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức, viên chức hành chính trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019, 2020 ( Lưu Thị Hằng) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 281
183/QĐ-SNV 18/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng thuộc Sở giai đoạn 2020-2025 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 141
644/QĐ-SNV 22/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP (Vũ Ngọc Long) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 86
646/QĐ-SNV 22/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP (Mai Ngọc Anh) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 84
308/QĐ-SNV 29/03/2019 Quyết định bổ nhiệm công chức (Bùi Thị Hoa) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 130
1018/QĐ-SNV 14/08/2017 Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng thuộc Sở giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 169
1011/QĐ-SNV 11/08/2017 Quyết định bổ nhiệm công chức ( Trần Thị Thu Hương) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 76
505-QĐ/TU 08/08/2017 Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2020-2025 của Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 206
1