Tìm thấy: 71 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1172/QĐ-SNV 15/05/2023 Quyết định số 1172/QĐ-SNV ngày 15/5/2023 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2023 Khác Tải về 28
975/TB-SNV 14/04/2023 Thông báo số 975/TB-SNV ngày 14/4/2023 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2023 Khác Tải về 36
15/QĐ-TTLT 20/02/2023 Quyết định số 15/QĐ-TTLT ngày 20/02/2023 của Trung tâm Lưu trữ tỉnh về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Nam Định Khác Tải về 51
233/TB-SNV 31/01/2023 Thông báo số 233/TB-SNV ngày 31/01/2023 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý IV và năm 2022 Khác Tải về 50
225/BC-SNV 28/01/2023 Báo cáo số 225/BC-SNV ngày 28/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 Khác Tải về 44
79/QĐ-SNV 06/01/2023 Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 06/01/2023 v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 Khác Tải về 54
04/BB-VP 30/12/2022 Biên bản số 04/BB-VP ngày 30/12/2022 họp lãnh đạo Sở Nội vụ về kết quả mua sắm tài sản năm 2022 Khác Tải về 53
2365/QĐ-SNV 14/11/2022 Công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 133
2121/TB-SNV 14/10/2022 Thông báo số 2121/TB-SNV ngày 14/10/2022 của Sở Nội vụ v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III và 9 tháng đầu năm 2022 Khác Tải về 94
2070/QĐ-SNV 11/10/2022 Quyết định số 2070/QĐ-SNV ngày 11/10/2022 của Sở Nội vụ về việc công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 127
1851/TB-SNV 08/09/2022 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Khác Tải về 74
1371/TB-SNV 14/07/2022 Thông báo số 1371/TB-SNV ngày 14/7/2022 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2022 Khác Tải về 156
1170/QĐ-SNV 23/06/2022 Quyết định số 1170/QĐ-SNV ngày 23/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2022 (về việc nghỉ hưu) Khác Tải về 70
1134/QĐ-SNV 17/06/2022 Quyết định số 1134/QĐ-SNV ngày 17/6/2022 v/v công khai dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2022 Khác Tải về 133
739/TB-SNv 15/04/2022 Công khai ngân sách Quý I năm 2022 Khác Tải về 72
471/KH-SNV 11/03/2022 Kế hoạch số 471/KH-SNV ngày 11/3/2022 của Sở Nội vụ về việc mua sắm tài sản năm 2022 Khác Tải về 256
Biểu công khai tình hình xử lý tài sản công 10/03/2022 Biểu công khai tình hình xử lý tài sản công Khác Tải về 161
31/01/2022 Biên bản họp kết quả mua sắm tài sản Khác Tải về 642
Đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 31/01/2022 Biểu công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 Khác Tải về 144
226/QĐ-SNV 26/01/2022 Quy chế chi tiêu nội bộ,quản lý và sử dụng nguồn kinh phí của Sở Nội vụ Khác Tải về 115
1 2 3 4