Tìm thấy: 57 kết quả
Mã số Ban hành Trích yếu Lĩnh vực Tệp đính kèm SL tải
1182/QĐ-SNV 15/05/2023 Quyết định số 1182/QĐ-SNV ngày 15/5/2023 của Sở Nội vụ về việc kiện toàn Tổ công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030" của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 24
902/QĐ-SNV 31/03/2023 Quyết định số 902/QĐ-SNV ngày 31/3/2023 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 129
2467/QĐ-SNV 25/11/2022 Quyết định số 2467/QĐ-SNV ngày 25/11/2022 v/v phê duyệt Kế hoạch Thanh tra, Kiểm tra năm 2023 Thanh tra Tải về 39
902/QĐ-SNV 16/05/2022 Quyết định số 902/QĐ-SNV ngày 16/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra Thanh tra Tải về 257
863/QĐ-SNV 09/05/2022 Quyết định số 863/QĐ-SNV ngày 09/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” của Sở Nội vụ Cải cách hành chính Tải về 222
2625/QĐ-SNV 15/12/2021 Quyết định số 2625/QĐ-SNV ngày 15/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở Nội vụ Thanh tra Tải về 231
2606/QĐ-SNV 14/12/2021 Quyết định số 2606/QĐ-SNV ngày 14/12/2021 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, phòng thuộc Ban thuộc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Tổ chức bộ máy Tải về 238
2223/QĐ-SNV 26/10/2021 Quyết định số 2223/QĐ-SNV ngày 26/10/2021 của Sở Nội vụ về việc thành lập Tổ công tác chuyển đổi số Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày22/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Cải cách hành chính Tải về 259
2193/QĐ-SNV 21/10/2021 Quyết định số 2193/QĐ-SNV ngày 21/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Khác Tải về 171
1691/QĐ-SNV 10/08/2021 Quyết định số 1691/QĐ-SNV ngày 10/8/2021 của Sở Nội vụ về việc mở lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ đối với thành viên UBND xã, thị trấn thuộc huyện Trực Ninh Xây dựng Chính quyền Tải về 375
1697/QĐ-SNV 10/08/2021 về việc thành lập Tổ giám sát kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên dạy tiểu học và kỳ tuyển dụng viên chức làm giáo viên mầm non của huyện Hải Hậu năm 2021 Thanh tra Tải về 246
1696/QĐ-SNV 10/08/2021 về việc thành lập Tổ giám sát kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non và kỳ tuyển dụng viên chức làm giáo viên dạy tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021 Thanh tra Tải về 208
1695/QĐ-SNV 10/08/2021 về việc thành lập Tổ giám sát kỳ tuyển dụng viên chức vào làm giáo viên mầm non và kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Giao Thủy năm 2021 Thanh tra Tải về 273
1502/QĐ-SNV 21/07/2021 Quyết định số 1502/QĐ-SNV ngày 21/7/2021 v/v điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 Thanh tra Tải về 220
704/QĐ-SNV 12/03/2021 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với ông Phạm Văn Hà Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 323
705/QĐ-SNV 12/03/2021 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với ông Trần Văn Quang Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 255
706/QĐ-SNV 12/03/2021 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Lan Anh Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 318
707/QĐ-SNV 12/03/2021 Về việc nâng lương trước thời hạn đối với ông Trần Trọng Khuê Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 286
619/QĐ-SNV 01/03/2021 Quyết định bổ nhiệm công chức ( Vũ Thị Yến) Cán bộ, công chức, viên chức Tải về 637
289/QĐ-SNV 21/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy khai thác tài liệu lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Tải về 889
1 2 3