image banner
ĐỀ NGHỊ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ VÀ TÀI LIỆU LƯU TRỮ NĂM 2023
Lượt xem: 1389

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 3463/SNV-VTLT gửi các cơ quan, tổ chức hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 3463/SNV-VTLT gửi các cơ quan, tổ chức hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

Nội dung báo cáo, Báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ thực hiện theo 12 biểu mẫu:

Biểu số 0801.N/BNV-VTLT: Số lượng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư - Lưu trữ

Biểu số 0802.N/BNV-VTLT: Số tổ chức văn thư

Biểu số 0803.N/BNV-VTLT: Số nhân sự làm công tác văn thư

Biểu số 0804.N/BNV-VTLT: Số lượng văn bản

Biểu số 0805.N/BNV-VTLT: Số lượng hồ sơ

Biểu số 0806.N/BNV-VTLT: Số tổ chức lưu trữ

Biểu số 0807.N/BNV-VTLT: Số nhân sự làm công tác lưu trữ

Biểu số 0808.N/BNV-VTLT: Số tài liệu lưu trữ

Biểu số 0809.N/BNV-VTLT: Số tài liệu lưu trữ thu thập

Biểu số 0810.N/BNV-VTLT: Số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng

Biểu số 0811.N/BNV-VTLT: Diện tích kho lưu trữ và số trang thiết bị
dùng cho lưu trữ

Biểu số 0812.N/BNV-VTLT: Kinh phí cho hoạt động lưu trữ.

Các biểu báo cáo được đính kèm theo Công văn này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở nội vụ tỉnh Nam Định tại website: http: sonoivunamdinh. gov.vnBieu-mau-Thong-ke.docx

Một số điểm lưu ý khi thu thập số liệu: Đối với trường học: chỉ thu thập số liệu của các trường học thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện; Biểu số 0803.N/BNV-VTLT: Số nhân sự làm công tác văn thư và Biểu số 0807.N/BNV-VTLT: Số nhân sự làm công tác lưu trữ: chỉ tính những người thực hiện các hoạt động văn thư và lưu trữ theo quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức mà không tính những người làm công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại các phòng nghiệp vụ quản lý văn thư, lưu trữ.

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2024. Báo cáo của các cơ quan, tổ chức đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Mọi thông tin liên hệ Đ/c Lê Thị Thu Hà- phòng Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ số điện thoại: 0945.051.666./.

Phòng Văn Thư - Lưu trữ
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1