image banner
Chức danh và chế độ đãi ngộ đối với Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã tại tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 4845

Hiện nay tại tỉnh Nam Định, quy định về chức danh và phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được thực hiện theo Nghị quyết 53/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã là một trong 14 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Mức phụ cấp quy định cụ thể như sau:

1. Mức phụ cấp hàng tháng

- Ở xã, thị trấn: Loại I: 1,06 lần lương cơ sở; Loại II: 0,93 lần lương cơ sở; Loại III: 0,79 lần lương cơ sở.

- Ở phường: Loại I: 1,1 lần lương cơ sở; Loại II: 0,97 lần lương cơ sở.

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Cán bộ công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố khi kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh được kiêm nhiệm. Mỗi người kiêm nhiệm không quá một chức danh.

3. Trường hợp người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác do dôi dư khi sắp xếp thì được hưởng 03 tháng phụ cấp hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm) và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm mà người đó được giải quyết nghỉ công tác.

Trường hợp Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã khi thôi công tác tại cơ quan Hội Cựu chiến binh cấp xã thì thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thôi công tác Hội theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4, Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Ngày 10/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/8/2023. Theo đó, ngay sau khi Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Nghị quyết đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất sau khi đảm bảo các điều kiện./.

Phòng XDCQ
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1