Bạn có những thắc mắc cần giải đáp xin hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhấtGửi câu hỏi

01/09/2020 08:49

Trong kỳ thi nâng ngạch cho công chức, có những môn thi gì, hình thức thi và thời gian thi như thế nào?

Trong kỳ thi nâng ngạch cho công chức, có những môn thi gì, hình thức thi và thời gian thi như thế nào?

01/09/2020 08:43

Thành phần hồ sơ nộp để thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên bao gồm những loại giấy tờ nào?

Thành phần hồ sơ nộp để thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên bao gồm những loại giấy tờ nào?

01/09/2020 08:42

Điều kiện để một công chức được thi nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Điều kiện để một công chức được thi nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

01/09/2020 08:41

Hội Tổ chức Đại hội mà không Báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý cho phép Đại hội có được không ?

Hội Tổ chức Đại hội mà không Báo cáo xin ý kiến cơ quan quản lý cho phép Đại hội có được không ?

09/07/2020 11:13

Thủ tục cho phép Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ

Thành phần hồ sơ của Thủ tục cho phép Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ được quy định ở đâu?

08/07/2020 15:19

Hồ sơ thành lập Hội

Hồ sơ Thành lập Hội gồm những gì?

08/07/2020 15:17

Thủ tục thành lập Hội

Tôi muốn thành lập Hội, yêu cầu điêu kiện dể thành lập hội được quy định như thế nào?

08/07/2020 15:15

Bộ Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

Có thể lấy Thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ ở đâu?

07/07/2020 09:36

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tôi muốn nộp hồ sơ trực tuyến thì phải làm như thế nào?

07/07/2020 09:32

Hồ sơ nộp qua bưu điện bị thất lạc

Khi hồ sơ gửi nộp qua đường bưu chính công ích mà bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc mất thì ai là người giải quyết ?

07/07/2020 09:29

Nhận kết quả TTHC

Khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính tôi muốn nhờ người đến lấy có được không ?

07/07/2020 09:26

Dịch vụ bưu chính công ích

Tôi có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính được không?

06/07/2020 16:52

Hỏi về lập hồ sơ công việc

Đối với hồ sơ công việc vừa có văn bản điện tử vừa có văn bản, tài liệu mật, cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử; bộ hồ sơ giấy và bộ hồ sơ điện tử có cùng số, ký hiệu hồ sơ)?

06/07/2020 11:00

Lập hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy

Đối với hồ sơ công việc vừa có văn bản điện tử vừa có văn bản, tài liệu mật, cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện lập 02 bộ hồ sơ (01 bộ hồ sơ giấy và 01 bộ hồ sơ điện tử; bộ hồ sơ giấy và bộ hồ sơ điện tử có cùng số, ký hiệu hồ sơ)?

06/07/2020 10:56

Về việc ký nháy văn bản

- “Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về nội dung văn bản.” Như vậy người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản có phải ký vào văn bản hay không? Vị trí ký ở đâu trong văn bản?. - “Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.” Như vậy người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản có phải ký vào văn bản hay không? Vị trí ký ở đâu trong văn bản?. - Đề nghị giải đáp đối với văn bản điện tử thì việc kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành được thực hiện bằng phương pháp và hình thức nào?

1 2 3 4