• Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

  Ngày 09/2/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 2/2021/QĐ-UBND quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

 • Danh mục chế độ thông tin báo cáo định kỳ ngành Nội vụ

  Ngày 30/9/2019 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BNV công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 • DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NỘI VỤ ​

  Tên cơ quan: Sở Nội vụ tỉnh Nam Định Địa chỉ: 168 Hàn Thuyên – Tp Nam Định Số Fax cơ quan:0228 3630228 Số máy trực trong giờ hành chính: 0228 3649403 Số máy trực ngoài giờ hành chính:0228 3635009 Số máy bộ phận văn thư: 0228 3649403 Số điện thoại cơ quan, và email của các chức danh:

 • Lịch sử hình thành và quá trình phát triển

  Ngày 28/8/1945 Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra tuyên cáo với 13 bộ và 15 Bộ trưởng, trong đó có Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ có nhiệm vụ xây dựng bộ máy nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Nhà nước trong cơ cấu tổ chức nhà nước Cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.

1

Văn bản - tài liệu

Gửi câu hỏi

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin có đánh dấu (*) ở form sau và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.