Lịch làm việc năm 2019

Lịch tuần trước Từ 04/11/2019 đến 10/11/2019
Tuần: 46, từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019
Lịch tuần tiếp Từ 18/11/2019 đến 24/11/2019
Ngày Sáng Chiều
Thứ Haingày 11 tháng 11  
Thứ Bangày 12 tháng 11 8h00: Hội thảo phổ biến chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 (phòng XDCQ) Hội nghị công bố QĐ bổ nhiệm phó Giám đốc sở TNMT (ĐC Hải PGĐ sở và phòng CCVC dự)
Thứ Tưngày 13 tháng 11 Hội nghị thẩm định Đề án nhập xã tại Bộ Nội vụ. (đ/c Giám đốc và phòng XDCQ)
Thứ Nămngày 14 tháng 11 8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 ngành VHTTDL của cụm thi đua ĐBSH ( PGĐ Hải và ban TĐKT) 14h: tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh: hội nghị thẩm định dự thảo Kế hoạch biên chế (đ/c Giám đốc, phòng TCBC dự)
Thứ Sáungày 15 tháng 11  
Thứ Bảyngày 16 tháng 11 Trực CQ:
- LĐ: Đ/c Nguyễn Danh Cường PGĐ
- NV: Đ/c Trần Quốc Khánh
Chủ Nhậtngày 17 tháng 11 Trực CQ:
- LĐ: Đ/c Nguyễn Danh Cường PGĐ
- NV: Đ/c Trần Quốc Khánh
Thứ Haingày 11 tháng 11
Thứ Bangày 12 tháng 11
Sáng:
8h00: Hội thảo phổ biến chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 (phòng XDCQ)
Chiều:
Hội nghị công bố QĐ bổ nhiệm phó Giám đốc sở TNMT (ĐC Hải PGĐ sở và phòng CCVC dự)
Thứ Tưngày 13 tháng 11
Sáng:
Hội nghị thẩm định Đề án nhập xã tại Bộ Nội vụ. (đ/c Giám đốc và phòng XDCQ)
Thứ Nămngày 14 tháng 11
Sáng:
8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 ngành VHTTDL của cụm thi đua ĐBSH ( PGĐ Hải và ban TĐKT)
Chiều:
14h: tại trụ sở HĐND, UBND tỉnh: hội nghị thẩm định dự thảo Kế hoạch biên chế (đ/c Giám đốc, phòng TCBC dự)
Thứ Sáungày 15 tháng 11
Thứ Bảyngày 16 tháng 11
Trực CQ:
- LĐ: Đ/c Nguyễn Danh Cường PGĐ
- NV: Đ/c Trần Quốc Khánh
Chủ Nhậtngày 17 tháng 11
Trực CQ:
- LĐ: Đ/c Nguyễn Danh Cường PGĐ
- NV: Đ/c Trần Quốc Khánh