Lịch làm việc năm 2020

Lịch tuần trước Từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Tuần: 4, từ ngày 20 tháng 1 năm 2020 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020
Lịch tuần tiếp Từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Ngày Sáng Chiều
Thứ Haingày 20 tháng 1  
Thứ Bangày 21 tháng 1  
Thứ Tưngày 22 tháng 1  
Thứ Nămngày 23 tháng 1  
Thứ Sáungày 24 tháng 1  
Thứ Bảyngày 25 tháng 1  
Chủ Nhậtngày 26 tháng 1  
Thứ Haingày 20 tháng 1
Thứ Bangày 21 tháng 1
Thứ Tưngày 22 tháng 1
Thứ Nămngày 23 tháng 1
Thứ Sáungày 24 tháng 1
Thứ Bảyngày 25 tháng 1
Chủ Nhậtngày 26 tháng 1