image banner
Công bố kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2019
Lượt xem: 795
Ngày 25/5/2020 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 92/TB-UBND Thông báo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định; Ngày 05/6/2020 ban hành Thông báo số 100/TB-UBND ngày 05/6/2020 Điều chỉnh Chỉ số cải cách hành chính năm 2019.
 

Theo đó Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2019 của khối sở là 64,08 điểm, Hội đồng thẩm định là 61,16 điểm đạt 89,90%, so với năm 2018 tăng 5,25 điểm (9 %).

Khối sở có 100% đơn vị đạt trên 80% trong đó có 8 đơn vị đạt từ 90% trở lên, điển hình Sở Kế hoạch và Đầu tư 95,92%. 

Căn cứ kết quả xác định Chỉ số CCHC của 17 sở, ban, ngành năm 2019, xếp thành 2 nhóm đơn vị, tương ứng với từng mức độ đạt Chỉ số CCHC năm, cụ thể như sau:

a) Nhóm I: Có Chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên có 8 đơn vị là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở VHTT và DL, Sở GTVT, Sở Tài chính, Ban QL các khu công nghiệp, Sở TT&TT, tăng 7 đơn vị so với năm 2018. 

b) Nhóm II: Có Chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 90% có 9 đơn vị. (Kết quả cụ thể Khối Sở ở phụ lục 02, 04)

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm trung bình năm 2019 của khối huyện là 62,64 điểm, Hội đồng thẩm định là 56,55 điểm đạt 81%, so với năm 2018 tăng 2,5 điểm (2,8 %).

Khối huyện có 100% đơn vị đạt từ 70% trở lên, chưa có đơn vị nào đạt 90%. Thành phố Nam Định thứ nhất với tỷ lệ 88%. 

Căn cứ kết quả xác định Chỉ số CCHC của 10 huyện, thành phố năm 2019, xếp thành 2 nhóm đơn vị, tương ứng với từng mức độ đạt Chỉ số CCHC năm, cụ thể như sau: 

a) Nhóm I: Có Chỉ số CCHC đạt từ 80% trở lên có 7 đơn vị, gồm: Thành phố Nam Định, các huyện: Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc.

b) Nhóm II: Có Chỉ số CCHC đạt từ 70% đến dưới 80% có 3 đơn vị, gồm các huyện: Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên. (Kết quả cụ thể Khối Huyện ở phụ lục 01, 03)

So với năm 2018, việc phân định rõ và lượng hóa bằng điểm của các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ Chỉ số CCHC, theo kết quả đạt được đã phân định rõ nét hơn, có sự thay đổi về xếp thứ hạng và nhóm, số đơn vị thuộc nhóm I tăng, số đơn vị thuộc nhóm II giảm, đặc biệt không có đơn vị có Chỉ số CCHC đạt dưới 70%.

Chi tiết Thông báo số 92/TB-UBND ngày 25/5/2020

Chi tiết Thông báo số 100/TB-UBND ngày 05/6/2020

Phụ lục 02 chỉ số CCHC năm 2019 các Sở, ban, ngành

Phụ Lục 04 Chỉ số thành phần cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2019

Phụ lục 01 chỉ số CCHC năm 2019 của UBND các huyện, thành phố

Phụ lục 03 Chỉ số thành phần cải cách hành chính của các huyện, thành phố năm 2019

image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 2061
  • Trong tuần: 24 232
  • Tất cả: 16029232