Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2014
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị ( Ảnh Bộ Nội vụ)

Đây là năm thứ ba Bộ Nội vụ đánh giá kết quả triển khai CCHC thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số CCHC đối với các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Chỉ số CCHC đánh giá đối với khối các bộ (19 bộ, cơ quan ngang bộ) gồm 7 lĩnh vực, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần, tổng điểm là 100 điểm, trong đó: điểm tự đánh giá, chấm điểm là 60 và qua điều tra xã hội học là 40 điểm; Bộ Chỉ số CCHC đánh giá đối với khối các tỉnh (63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương) gồm 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần, tổng điểm là 100 điểm, trong đó: điểm tự đánh giá, chấm điểm là 62 điểm và qua điều tra xã hội học là 40 điểm.

Kết quả Chỉ số CCHC của khối các bộ: Cao nhất đạt 81,83%, thấp nhất đạt 71%, giá trị trung bình Chỉ số CCHC đạt được là 76,99%, thấp hơn so với năm 2013 là 0,26% và không có đơn vị nào có chỉ số CCHC dưới 70%, trong đó: 11 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình và 8 đơn vị có kết quả thấp hơn giá trị trung bình. Khối các bộ, cơ quan ngang bộ được phân thành 2 nhóm, gồm: Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, gồm 5 đơn vị là: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ; nhóm đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80% gồm 14 đơn vị, là các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết quả Chỉ số CCHC của các tỉnh: Cao nhất đạt 92,54%, thấp nhất đạt 64,21%, giá trị trung bình Chỉ số CCHC đạt được là 81,21%, cao hơn so với năm 2013 là 3,65%, và không có đơn vị nào có chỉ số CCHC dưới 60%, trong đó: 36 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình và 27 đơn vị có kết quả thấp hơn giá trị trung bình. Khối các tỉnh được phân thành 4 nhóm: Nhóm I đạt Chỉ số CCHC trên 90% có 3 đơn vị đạt trên 90% là thành phố: Đà Nẵng đạt 92,54%, Hải Phòng đạt 91,81%, Hà Nội đạt 91,21%; Nhóm II  đạt Chỉ số CCHC từ 80% đến dưới 90% gồm 41 tỉnh; Nhóm III đạt Chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80% gồm 15 tỉnh và Nhóm IV có 4 tỉnh đạt trên 60% là các tỉnh: Hà Nam đạt 69,44%, Điện Biên đạt 68,68%, Cao Bằng đạt 67,18%, Bắc Kạn đạt 64,21%.

Tỉnh Nam Định đạt Chỉ số CCHC là 79,20%, xếp thứ 46/62 tỉnh, thành phố (tăng 3 bậc so với xếp hạng năm 2013, giảm 7 bậc so với năm 2012), thuộc nhóm III đạt Chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80%, trong đó điểm tự đánh giá, chấm điểm đạt 49,10/62 điểm và điểm qua điều tra xã hội học là 30,10/38 điểm. 

 

Các tin khác