Nam Định tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Theo báo cáo xếp hạng chỉ số PCI năm 2019, tỉnh ta tăng 2 bậc, xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố với tổng số 65,09 điểm (cao hơn năm trước 2,08 điểm), tiếp tục giữ vị trí trong nhóm hạng khá của cả nước.

So với năm 2018, trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2019 của tỉnh có 6 chỉ số tăng điểm; tăng cao nhất là chỉ số gia nhập thị trường đạt 8,23 điểm, tăng 1,74 điểm, tiếp đến là các chỉ số: Tính minh bạch đạt 6,55 điểm, tăng 1,13 điểm; Cạnh tranh bình đẳng đạt 6,24 điểm, tăng 0,90 điểm; Đào tạo lao động đạt 6,87 điểm, tăng 0,24 điểm; Thể chế pháp luật đạt 6,71 điểm, tăng 0,07 điểm; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,25 điểm, tăng 0,02 điểm. Có 4/10 chỉ số thành phần giảm điểm là: Chi phí không chính thức đạt 5,80 điểm, giảm 1,17 điểm; Tiếp cận đất đai đạt 6,28 điểm, giảm 0,67 điểm; Chi phí thời gian đạt 6,40 điểm, giảm 0,56 điểm; Tính năng động đạt 6,05 điểm, giảm 0,46 điểm. 

PCI là công cụ để đo lường, đánh giá hiệu quả công tác quản lý và điều hành kinh tế của chính quyền 63 tỉnh, thành phố, đồng thời là bộ chỉ số xây dựng từ niềm tin, cảm nhận của doanh nghiệp với chính quyền địa phương./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất