Tập huấn triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Chủ trì buổi tập huấn tại đầu cầu Hà Nội là Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Tham gia tập huấn lại đầu cầu Nam Định có Giám đốc, phó Giám đốc phụ trách CCHC sở Nội vụ, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Phòng CCHC- Sở Nội vụ; Phòng Nghiệp vụ - Bưu điện tỉnh cùng các điều tra viên tham gia trực tiếp việc phát phiếu điều tra.

Quang cảnh buổi tập huấn tại đầu cầu bưu điện tỉnh  Nam Đinh

Tại buổi làm việc đã hướng dẫn triển khai nội dung, phương pháp điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng; nhiệm vụ, yêu cầu đối với điều tra viên trong triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng.

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND và Văn bản số 3893/BNV-CCHC ngày 16/8/2019 của Bộ Nội vụ v/v triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2019 đăng tải trên trang http://sonoivu.namdinh.gov.vn/van-ban

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu