Hướng dẫn chuyển giáo viên mầm non đang hợp đồng trước 31/12/2015 thành viên chức

Theo đó:

1. Đối tượng tuyển dụng: Giáo viên mầm non đang hợp đồng lao động tại các cơ sở mầm non bán công chuyển sang công lập, đã được ký hợp đồng từ ngày 31/12/2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (theo sổ bảo hiểm xã hội), đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm không vượt quá số biên chế giáo viên mầm non được bổ sung cho từng huyện, thành phố theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, giao bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2020 (có phụ lục chỉ tiêu biên chế bổ sung cho từng huyện kèm theo Công văn).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

a) Điều kiện: Những người đủ các điều kiện sau đây được tham gia dự tuyển giáo viên Mầm non:

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp vị trí việc làm cần tuyển;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh, vị trí dự tuyển;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Tiêu chuẩn:

- Trình độ chuyên môn:

+ Giáo viên mầm non hạng II: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên; Giáo viên mầm non hạng III: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; Giáo viên mầm non hạng IV: Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

- Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học tương đương trở lên.

- Trình độ ngoại ngữ: Giáo viên Mầm non hạng II, hạng III có trình độ ngoại ngữ bậc 2; Giáo viên Mầm non hạng IV có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trở lên.

- Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo hạng chức danh nghề nghiệp của vị trí dự tuyển: Giáo viên mầm non hạng II có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; Giáo viên mầm non hạng III có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III; không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non hạng IV.

Lưu ý:

- Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định tại Công văn số 1377/SGDĐT-GDCN&TX ngày 27/10/2017 hướng dẫn tạm thời quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Công văn số 4220/BGDĐT-QLCL ngày 18/9/2019 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v quy đổi trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Miễn ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam.

- Miễn tin học đối với các trường hợp: có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin , tin học hoặc toán tin trở lên.

3. Hình thức, nội dung, quy trình tuyển dụng 

-  Hình thức: áp dụng hình thức xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch; thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức. Hội đồng xét tuyển có từ 05 đến 07 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 Ủy viên kiêm Thư ký và các thành viên khác của Hội đồng tuyển dụng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định.

- Tổ chức xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn chức danh của vị trí dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 này phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm văn bản này);

b) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4cm x 6cm, có xác nhận của đơn vị đang làm hợp đồng lao động.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học; Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng dự thi; Chứng chỉ Tin học; Chứng chỉ Ngoại ngữ.

d) Bản sao các văn bản liên quan: Giấy khai sinh; Quyết định hợp đồng lần đầu; Quyết định lương hiện hưởng; Sổ bảo hiểm xã hội.

Ghi chú: Các bản sao không phải chứng thực, khi trúng tuyển người được tuyển dụng phải xuất trình bản gốc để đối chiếu, kiểm tra. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cá nhân.

5. Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển giáo viên mầm non là người có hồ sơ đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu vị trí việc làm, trong chỉ tiêu tuyển dụng và có kết quả phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

6. Chính sách đối với giáo viên trúng tuyển: Giáo viên hợp đồng sau khi được tuyển dụng vào biên chế không phải thực hiện chế độ tập sự; được xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Việc xếp lương thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Thời gian và bậc lương hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương và thực hiện chính sách khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc.

Chi tiết Văn bản: http://adminsnv.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1471

Biểu chỉ tiêu giáo viên màm non hợp đồng chuyển thành viên chức: http://adminsnv.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1479

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Văn bản - tài liệu

Xem nhiều nhất