Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Hải hậu.

Tham dự buổi công bố có: Ông Nguyễn Danh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Phạm Xuân Hùng - Chánh Thanh tra tra Sở Nội vụ - Trưởng Đoàn thanh tra và các ông, bà thành viên Đoàn thanh tra; Đại diện huyện Hải Hậu có ông Đỗ Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện và Chủ tịch UBND các xã được thanh tra trực tiếp gồm: Hải Anh, Hải Đông, Hải Bắc, Hải Tân.

Ông Phạm Xuân Hùng - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Tại hội nghị, ông Phạm Xuân Hùng - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 605/QĐ-SNV ngày 27/6/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ và Kế hoạch thanh tra đã được lãnh đạo Sở phê duyệt.

Ông Đỗ Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt UBND huyện tiếp nhận Quyết định thanh tra của Sở Nội vụ và nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra của Đoàn Thanh tra. Đồng thời chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện, UBND các xã được thanh tra trực tiếp và các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Sở Nội vụ. 

Ông Nguyễn Danh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Danh Cường - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh tra và đề nghị lãnh đạo UBND huyện Hải Hậu, UBND các xã được thanh tra tạo điều kiện phối hợp để Đoàn thanh tra làm việc đạt kết quả./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác