Quyết định số 701/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 701/QĐ-UBND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác