image banner
Thông tư số 02/2024/TT-TTCP ngày 20/3/2024 về việc Quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”
Lượt xem: 247
Thông tư số 02/2024/TT-TTCP ngày 20/3/2024 về việc Quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-TTCP ngày 20/3/2024 về việc Quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2024 và thay thế Thông tư số 17/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 của Thanh tra Chính phủ quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Thông tư quy định việc xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam 23 tháng 11 hàng năm và xét tặng đột xuất đối với các trường hợp đặc biệt.

1. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

- Cá nhân đã và đang công tác trong các cơ quan thanh tra và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

- Cá nhân có thành tích trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Việt Nam, gồm:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

+ Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương;

+ Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

+ Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các đoàn chính trị - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bí thư, Phó Bí thư ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh, thành uỷ thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;

+ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ;

+ Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương.

- Cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Thanh tra Việt Nam.

- Và các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

2. Các đối tượng chưa hoặc không xét tặng Kỷ niệm chương

- Chưa xét tặng đối với cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền; 2. Chưa xét tặng đối với cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật. Thời gian chịu hình thức kỷ luật không được tính vào thời gian công tác để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Không xét tặng đối với các cá nhân đã bị buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị khai trừ ra khỏi Đảng;

- Không xét tặng cho những cá nhân đã được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương, cá nhân là lãnh đạo TTCP có thời gian giữ chức vụ từ đủ 4 năm trở lên tính đến ngày 1/9 của năm đề nghị xét tặng; cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 1/9 của năm đề nghị xét tặng.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

- Cá nhân là lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có thời gian giữ chức vụ từ đủ 04 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có thời gian làm công tác thanh tra liên tục từ đủ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Thanh tra;

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, điểm d phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra;

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại các điểm đ, điểm e, điểm g phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.

- Các trường hợp khác do Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định.

4. Các cá nhân được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương

Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Thông tư này được ưu tiên xét tặng Kỷ niệm chương như sau:

- Cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”, “Anh hùng lao động”, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập các hạng được đề nghị xét tặng sau khi có quyết định khen thưởng;

- Cá nhân được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, huân chương các loại (trừ các loại huân chương quy định tại khoản 1 Điều này) được đề nghị xét tặng sớm hơn 02 năm.

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh được đề nghị xét tặng sớm hơn 01 năm.

- Cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ hoặc được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được đề nghị xét tặng sớm hơn 06 tháng.

- Cá nhân còn thiếu thời gian làm công tác thanh tra hoặc phụ trách, theo dõi công tác thanh tra tối đa 12 tháng so với quy định tính đến thời điểm nghỉ hưu thì được ưu tiên xem xét tặng Kỷ niệm chương trước khi nghỉ hưu.

- Các danh hiệu, hình thức khen thưởng để tính ưu tiên thời gian xét tặng Kỷ niệm chương phải được tặng và công nhận trong thời gian cá nhân làm công tác thanh tra; cá nhân được tặng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng thì được tính thời gian ưu tiên của danh hiệu, hình thức khen thưởng cao nhất.

Toàn văn Thông tư số 02/2024/TT-TTCPtại đây 

Thanh tra Sở
Tin khác
1 2 3 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Đề án: Mở rộng địa giới hành chính TP Nam Định, thành lập 03 phường và sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc và Đề án: Sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Nam Định
  • Video: Tiền thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng từ 2024 tăng mạnh?
  • Lương Hưu Đang Hưởng Bị Cắt Khi Nào? Có Được Nhận Quyền Lợi Thay Thế Không?
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1