Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác