Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 8/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/11/2021. 

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg .

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác