Tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho quản trị cấp huyện, thành phố.

Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Trần Thị Thuý Hiền – Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt mục đích, ý nghĩa của buổi tập huấn và đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn nghiêm túc tiếp thu để triển khai chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cho cấp xã được chính xác, minh bạch, đạt hiệu quả cao.

Tại lớp tập huấn, công chức là quản trị cấp huyện được hướng dẫn những nội dung cơ bản về quyền quản trị như: Quản lý đơn vị, quản lý người dùng, quản lý tiêu chí, quản lý tiêu chí thành phần; thực hành cài đặt và sử dụng Phần mềm chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh (nhập dữ liệu, khởi tạo đợt đánh giá cho từng nhóm đơn vị, sao lưu dữ liệu, thiết lập thông số của bộ chỉ số cải cách hành chính, thêm hoặc xoá các tài khoản bất kỳ của cấp xã, thị trấn, thực hành tự chấm điểm và thẩm định kết quả tự chấm điểm của các đơn vị,….).

Việc sử dụng phần mềm chấm điểm cải cách hành chính - phiên bản dành cho các quản trị viên cấp huyện góp phần đảm bảo công tác chấm điểm được nhanh chóng, chính xác, minh bạch và rõ ràng, thuận lợi trong việc quản lý các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó,  khắc phục những tồn tại, hạn chế của việc chấm điểm thủ công như dễ gây nhầm lẫn về số liệu, tốn kém về thời gian, tài liệu in ấn, chi phí đi lại, đặc biệt là đối với các đơn vị ở xa trung tâm…

Sau buổi tập huấn, các huyện, thành phố sẽ nhanh chóng triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm cho các xã, phường, thị trấn; và thành lập Hội đồng thẩm định kết quả theo đúng tiến độ được giao để làm căn cứ chấm điểm cải cách hành chính cho các huyện, thành phố năm 2021./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác