Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Tham dự buổi công bố có: Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra và các ông, bà thành viên Đoàn thanh tra; Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức Pháp chế, Văn phòng Sở phụ trách về công tác tổ chức cán bộ của Sở.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 1251/QĐ-SNV ngày 30/7/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ và thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được lãnh đạo Sở phê duyệt.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thay mặt cho Sở tiếp nhận Quyết định thanh tra của Sở Nội vụ và nhất trí với nội dung kế hoạch thanh tra của Đoàn Thanh tra. Đồng thời chỉ đạo Phòng Tổ chức Pháp chế phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Sở Nội vụ. 

Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu, giao nhiệm vụ

Ông Triệu Đức Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu về một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành đang được Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt chỉ đạo; đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh tra và đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tạo điều kiện phối hợp để Đoàn thanh tra làm việc đạt kết quả./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác