Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022

Ngày 06/01/2023, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022.

Chi tiết trong file đính kèm.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác