Quyết định số 02/QĐ-TTCP ngày 05/01/2022 của Thanh tra Chính phủ v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021

Theo đó, có tổng số 11 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 0 văn bản hết hiệu lực một phần.

Xem chi tiết nội dung tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác